Asociația Family Business Network România

Începând de anul 2018, M&M Product face parte din asociația Family Business Network România, o asociație care cuprinde afaceri de familie de mare anvergură din țara noastră.

Suntem onorați că am fost primiți în rândurile asociației.

http://www.fbn-romania.ro/

Family Business

Majoritatea drepturilor de decizie aparține, direct sau indirect, *fondatorului – persoană fizică sau **persoanei fizice dobânditoare sau ***soțului/soției, părinților, copiilor sau moștenitorilor direcți ai acestuia.

Cel puțin un membru al familiei este implicat în conducerea firmei.

Companiile listate se încadrează în noțiunea de „afacere de familie” dacă persoana care a fondat sau a achiziționat firma sau familia sa deține cel puțin 25% din drepturile de decizie la care este îndrituit prin deținerea de capital.

Family Business Network România („FBN România”) a luat naștere în anul 2012 și urmărește să popularizeze în România conceptul de „family business”, astfel cum este recunoscut la nivel european și să aducă la cunoștința autorităților existența, potențialul afacerilor de familie și necesitatea unui parteneriat obligatoriu cu acestea.

Începând cu anul 2015, FBN România a devenit membră a European Family Businesses, cu sediul la Bruxelles. Pentru detalii a se vedea  http://www.europeanfamilybusinesses.eu .

 

Valorile noastre

 1. iStock_000053557818_Double

  Familia – Familia deține, administrează sau este implicată într-o afacere pe care intenționează să o transmită de la o generație la alta.

 2. Proprietatea – Familia deține pachetul majoritar și/sau controlul afacerii.
 3. Excelență – Afacerea creează și oferă produse și servicii recognoscibile și respectate în domeniul respectiv și în aria geografică de distribuție.
 4. Angajamentul – Familia și afacerea în sine se angajează să aibă un comportament responsabil și să contribuie la dezvoltarea comunităților în cadrul cărora își desfășoară activitatea.
 5. Continuitatea – reprezintă pilonul dezvoltării afacerii. Viziunea asupra business-ului se transmite, dar se și adaptează la nou. Înseamnă generații de-a rândul de proprietari și, deseori, generații de-a rândul de angajați, întreprinderea devenind, într-un fel, o mare familie. Așa este în Japonia, unde există firme cu o vechime mai mare de 1.000 de ani.
 6. Marca afacerii – pornește de la o idee și ajunge să reprezinte o adevărată cultura, un ansamblu de valori materiale și spirituale, atașate unor responsabilităţi create pentru a fi transmise din generaţie în generaţie.
 7. Aprecierea individuală – afacerea de familie promovează corectitudinea și moralitatea în aprecierea muncii și în promovarea persoanelor de valoare reală.
 8. Mândria – apartenența la o comunitate performantă și asumarea regulilor acesteia duce la dezvoltarea fair-play-ului și a spiritului de echipă, la conștientizarea propriei valori și a valorii companiei care aparține familiei tale sau în care îți desfășori activitatea.

 

 

 

valori fbn


Misiune și viziune

Popularizarea conceptului de „afacere de familie”:

 

 • Familia – Înțeleasă prin membri actuali și generațiile viitoare;
 • Proprietatea – În sensul de deținere, participare, procente;
 • Afacerea – Compania în care familia deține controlul și în care implicarea afectivă precede interesul patrimonial;
 • Viziunea – Eu, familia și afacerea în următorii 20, 30, 50> de ani

 

 

http://acrm.ro

Esenţa Asociaţiei Clubul Român de Mobilă este colaborarea pentru atingerea obiectivelor comune

Asociatia Clubul Roman de Mobila s-a format pe 20 mai 2011, in urma semnarii Actului de Constituire, de catre cei   9 membrii fondatori: Dan Nae – Ionel Gratianu – Sorin Bejenaru – Nicusor Ciobanu – Mihai Toma – Robert Pontbriant – Florin Secara – Cristi Gavan – Iuliu Moldoveanu.

Aceştia au avut viziunea faptului că dezvoltarea companiilor lor este legată foarte strâns de capacitatea de a satisface, prin calitate şi bune servicii, consumatorul final şi de a utiliza cât mai eficient resursele disponibile şi oportunităţile oferite de piaţă, pentru imbunătăţirea profitabilităţii:

Din luna iulie 2018, M&M Product face parte din aceasta asociatie - calitatea foarte buna si serviciile oferite de noi ne-au permmis sa intram in aceasta asociatie de prestigu din Romania!